2022 Fall Brooksville Garden Club

2022 Fall Citrus Garden Club

2022 Fall Floral City Garden Club

2022 Fall Four Seasons Garden Club

2022 Fall Gainesville Garden Club

2022 Fall Garden Club of Crystal River

2022 Fall Homosassa Garden Club

2022 Fall Inverness Garden Club

2022 Fall Lake City Garden Club

2022 Fall Newberry Garden Club

2022 Fall Pioneer Garden Club

2022 Fall Seedlings Garden Club